Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Plavecký Mikuláš 297, 90635 Plavecký Mikuláš

IČO: 173196171296

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1075000000004011884364 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)