SRRZ - RZ pri IV. Základnej škole


Adresa: Odborárska 1374/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 173196170188

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4809000000000041700118 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)