SRRZ-RZ pri Základnej škole


Adresa: Hatalov 183, 07216 Hatalov

IČO: 173196170195

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2875000000004022183985 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)