Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Nová 598, 92555 Vinohrady nad Váhom

IČO: 173196170708

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0775000000004007017540 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)