SRRZ - RZ pri Strednej umeleckej škole Ladislava Bielika


Adresa: Vajanského 23, 93403 Levice

IČO: 173196170546

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7709000000000028616915 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)