Slovenský zväz sclerosis multiplex - Piešťany Klub SM pri SZSM

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenský zväz sclerosis multiplex - Piešťany Klub SM pri SZSM registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Banánska 54, 92101 Piešťany

IČO: 008969000012

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7509000000000286092587 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)