OZ Horalka

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia OZ Horalka registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Pionierov 12, 97251 Handlová

IČO: 50013289

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1911110000001368035003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)