Od emócii k poznaniu, n.o.


Adresa: Lietavská 3097/13, 85106 Bratislava

IČO: 50098829

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5111000000002943016058 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)