Obecný futbalový klub Trenčianske Bohuslavice


Adresa: Trenčianske Bohuslavice 186, 91306 Trenčianske Bohuslavice

IČO: 48456489

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4802000000003712034659 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)