Nezisková organizácia Obce Baškovce


Adresa: Baškovce 37, 06723 Baškovce

IČO: 45746583

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5656000000008900566014 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)