Naša Zabudišová


Adresa: Hurbanova 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 50033051

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2075000000004022750900 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)