Liga proti reumatizmu - Klub Motýlik


Adresa: Slatinská 8, 82107 Bratislava- Vrakuňa

IČO: 318221420014

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4402000000003047315556 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)