Liga proti bezpráviu


Adresa: Moyzesova 8, 81105 Bratislava

IČO: 42181712

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4811110000001139395005 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)