Lepší zrak n.o.


Adresa: Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka

IČO: 50092049

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4211110000001397467008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)