Ľadové medvede spod Zobora


Adresa: Tatiana Meszárošová Štefánikova trieda 92, 94901 Nitra

IČO: 45793719

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5956000000002367301001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)