Kynologický klub Re-Spect Team-Prešov


Adresa: Banícka 5, 08005 Prešov

IČO: 42033349

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2411110000001404077009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)