Kordícky Hrebenák


Adresa: Kordíky 182, 97634 Kordíky

IČO: 45793247

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0711110000001393217001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)