Komunitné združenie Sedliská


Adresa: Sedliská 85, 09409 Sedliská

IČO: 37789741

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8702000000003747713758 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)