Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri Slovenskom poľovníckom zväze (KCHAJD pri SPZ)


Adresa: Štefániková 10, 81105 Bratislava

IČO: 31773184

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6209000000000323397372 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)