KLENOTNICA ženský spevácky zbor Bzince pod Javorinou

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia KLENOTNICA ženský spevácky zbor Bzince pod Javorinou registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Adresa: Bzince pod Javorinou 263, 91611 Bzince pod Javorinou

IČO: 42378761

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3602000000003583662359 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)