Jeseň-Košice n.o.


Adresa: Alvinczyho 1845/2B, 04001 Košice-Staré Mesto

IČO: 45746982

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8511000000002942019353 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)