Inštitút európskych jazykov, n.o.


Adresa: J. Borodáča 1903/2, 07101 Michalovce

IČO: 45747750

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9583300000002001116143 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)