GenoFond – združenie priateľov starých odrôd kultúrnych rastlín a plemien hospodárskych zvierat


Adresa: Dolná Súča 250, 91332 Dolná Súča

IČO: 42377102

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000005072561520 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)