REXIUS


Adresa: Kozia 610/21, 81103 Bratislava

IČO: 48422053

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5956000000002461197001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)