DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica


Adresa: Maxima Gorkého 23, 01851 Nová Dubnica

IČO: 317892180002

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0702000000001800331558 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)