Dobrovoľný hasičský zbor Zubák


Adresa: Zubák 164, 02064 Zubák

IČO: 001774742021

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6802000000003303862955 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)