Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Bohuslavice


Adresa: Trenčianske Bohuslavice (bez súpisného čísla), 913 06 Trenčianske Bohuslavice

IČO: 001774741609

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7209000000000275538168 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)