Dobrovoľný hasičský zbor Rudník


Adresa: Rudník (popisné číslo nebolo pridelené), 90623 Rudník

IČO: 001774741501

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3809000000000251223305 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)