Dobrovoľný hasičský zbor Rudinka


Adresa: Rudinka, 02331 Rudinka

IČO: 001774743201

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2311000000002625124088 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)