Dobrovoľný hasičský zbor Nemce


Adresa: Lúčna 52, 97401 Nemce

IČO: 001774743901

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8256000000001251729001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)