Dobrovoľný hasičský zbor Lodno


Adresa: Lodno 228, 02334 Lodno

IČO: 001774743210

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0509000000005051662525 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)