Dobrovoľný hasičský zbor Lipník


Adresa: Lipník 36, 97232 Lipník

IČO: 001774741909

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2302000000003218588058 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)