Dobrovoľný hasičský zbor Lakšárska Nová Ves


Adresa: Lakšárska Nová Ves č. 90, 90876 Lakšárska Nová Ves

IČO: 001774741011

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7365000000000020535395 / kód banky: 6500 (Poštová banka, a.s.)