Dobrovoľný hasičský zbor Hronsek


Adresa: Hronsek /Nebolo pridelené súpisné číslo/, 97631 Hronsek

IČO: 001774743907

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8375000000004016928602 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)