Dobrovoľný hasičský zbor Gajary


Adresa: Gráfova 606, 90061 Gajary

IČO: 001774740211

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5652000000000014259697 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)