Dobrovoľný hasičský zbor Ďurďové


Adresa: Ďurďové, 01822 Ďurďové

IČO: 001774741804

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6256000000002834823002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)