Dobrovoľný hasičský zbor Bystrany


Adresa: Bystrany 101, 05362 Bystrany

IČO: 001774747115

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0509000000005052366066 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)