Dobrovoľný hasičský zbor Borský Mikuláš


Adresa: Komenského (nebolo pridelené súpisné číslo), 90877 Borský Mikuláš

IČO: 001774741004

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000000253360960 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)