Dobrovoľný hasičský zbor Bidovce


Adresa: Bidovce 191, 04445 Bidovce

IČO: 001774746603

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0675000000004009341096 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)