Detský domov Púchov o. z.


Adresa: Štefánikova 832, 020 01 Púchov

IČO: 50033018

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0809000000005119391945 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)