DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o.


Adresa: Kopernikova 68, 92001 Hlohovec

IČO: 45745064

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3209000000005080981744 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)