Bratislavská kozácka stanica Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Bratislavská kozácka stanica Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Komenského 17, 08501 Bardejov

IČO: 42420172

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1611110000001402045003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)