Jazdecký klub Masarykov dvor


Adresa: Pstruša 361, 96202 Vígľaš

IČO: 42313431

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1002000000003469628851 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)