DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Jozefa Martinčeka 108/50, 1303 Varín

IČO: 45739927

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4409000000005036710437 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)