Dobrovoľný hasičský zbor Zemianska Olča

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Dobrovoľný hasičský zbor Zemianska Olča registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Železničná 997/87, 94614 Zemianska Olča

IČO: 177474/ 2218

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5152000000000016640555 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)