Dobrovoľný hasičský zbor Partizánska Ľupča

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Dobrovoľný hasičský zbor Partizánska Ľupča registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Partizánska Ľupča 417, 3215 Partizánska Ľupča

IČO: 177474/ 3309

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0711110000001077443007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)