Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová pri Senci

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová pri Senci registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Kráľová pri Senci 591, 90050 Kráľová pri Senci

IČO: 177474/ 401

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2309000000000019196277 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)