CML life


Adresa: Bancíkovej 1, 82103 Bratislava

IČO: 42182638

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8111110000001118669003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)