Slovenský skauting, 122. zbor anjelov strážnych Poprad

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenský skauting, 122. zbor anjelov strážnych Poprad registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Vydrník 114, 5914 Vydrník

IČO: 598721/ 122

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5675000000004020912005 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)