Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Ondrašová

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Ondrašová registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Požiarnická ul., bez prideleného popisného čísla, 3105 Liptovská Ondrašová

IČO: 177474/ 3302

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7856000000008108642001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)